Leerdoelen toepassen in de praktijk

In onze ogen is het van belang dat ontwikkeling van professionals:

  • in lijn is met de doelen van het bedrijf als geheel;
  • van aantoonbare toegevoegde waarde is;
  • in verbinding is met de business;
  • het meest effectief en efficiënt is als het geleerde direct in praktijk gebracht kan worden;
  • een continu proces is van doen, leren en aanpassen;
  • de intrinsieke motivatie van deelnemers raakt;
  • overtuigend is vanuit ervaring uit de praktijk, zowel qua kennis als qua vaardigheden.
Interactiviteit werkt voor mij erg goed, omdat alles wat ik heb geleerd direct toegepast kan worden.
Cindy, deelnemer Talent Academy

Blended learning

Op basis van het 70-20-10 principe realiseren we duurzame leereffecten, door een directe koppeling te maken met de praktijk en de individuele leerbehoefte van de deelnemer. 70% ervaring on-the-job, 20% feedback en leren van elkaar en 10% “formele leren”. Dit ontwikkelproces ondersteunen we met een eigen online leerportaal, waartoe de deelnemer voor, tijdens en na de training 24/7 toegang heeft.

De Learning Portal vervult een centrale en faciliterende rol in de uitvoering van het blended learning proces. De Learning Portal is een web-based applicatie; veilig, snel en makkelijk toegankelijk met talloze mogelijkheden om op een innovatieve en interactieve wijze het ontwikkelingsproces te faciliteren. De Learning Portal wordt volledig ingericht op basis van de behoeften van de opdrachtgever, leerdoelen van de deelnemers en de inhoud van de opleiding. De portal kan ook ná de opleidingsperiode gebruikt worden als kennisbron en platform voor kennisdeling.

Leerfase 1 – content verwerken

In de eerste fase staat de content verwerking centraal. Deelnemers doen dit zelfstandig op het moment dat het hen uitkomt, door in te loggen op het portal en een vooraf bepaalde route te volgen. Content wordt aangeboden middels video’s, opdrachten, modellen, aanpakken, quick insights, artikelen, et cetera.

Leerfase 2 – toepassen

Op basis van de content verwerking uit de eerste fase, gaan de deelnemers aan de slag met opdrachten (vragenlijsten, toepassingsopdrachten en/of onderzoeksopdrachten) waarin de aangereikte vaardigheden worden uitgeprobeerd in hun eigen praktijk.

De doelstelling is deelnemers ervaringen te laten opdoen op hun werkplek en daar ook feedback op te laten krijgen om op die manier te ervaren wat voor hen werkt en wat lastig is. De leer- en ontwikkelfocus wordt op deze wijze scherp per individu.

Leerfase 3 – Workshops

In deze fase komen de deelnemers naar de trainingssessie. Op basis van hun voorbereiding in de vorige fases, komen deelnemers goed voorbereid naar deze sessie en is (op basis van de opgedane ervaring) de leerfocus duidelijk.

Het werken in kleine groepen geeft zeer veel mogelijkheden om echt interactief te werken met maximale aandacht voor de individuele deelnemer. In de workshops worden zowel de harde (bijv. analyse- en toolkennis) als de zachte vaardigheden (bijv. adviseren en communiceren) praktisch geoefend.

Aan het einde van iedere workshop krijgt iedere deelnemer feedback op zijn of haar performance van de trainer. Aan het einde van de dag wordt tijd ingeruimd om voor alle deelnemers de feedback terug te koppelen en de leerfocus voor de komende periode te bepalen. Deze focus wordt weer concreet gemaakt: welke acties worden ingezet, wat moet het opleveren, et cetera.

Leerfase 4 – Verankering

In deze fase worden verschillende interventies ingezet (veelal met behulp van de learning portal) om de toepassing en verankering van het geleerde te versterken. Denk daarbij aan het werken met buddy’s, individueel coachen door de trainer, actief ervaringen delen in de teamroom op de portal en coaching door de leidinggevende. Voor inhoudelijke trainingen, voor analysetechnieken of tools, betreft dit het concreet toepassen van het geleerde in een praktijksituatie.

Meer weten?

Stijn Kuijpers
Managing Consultant
+31 6 11 31 50 99
s.kuijpers@cmotions.nl