Cmotions vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de Cmotions website is bedoeld om diensten te kunnen leveren, te communiceren of je vragen te kunnen beantwoorden. Cmotions zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons privacy en cookie statement.

Privacy statement

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon. Deze verklaring is niet bedoeld voor onze eigen medewerkers.

Als klant, opdrachtgever, leveranciers, zakenpartner, sollicitant, cursusdeelnemer of wanneer je contact zoekt met Cmotions, deel je persoonsgegevens met ons. Denk aan jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres of foto. Het gaat hier om alle gegevens die we met jou persoonlijk in verband kunnen brengen.

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?
Cmotions is verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Cmotions is een dochterondermeming van Broad Horizon B.V. en Cmotions bestaat op dit moment uit 3 afzonderlijke zelfstandige besloten vennootschappen:

 • Broad Horizon Cmotions B.V.
 • Cmotions B.V.
 • Cmotions Recruitment B.V.

Hierin verder genoemd Cmotions.

Broad Horizon Cmotions B.V. is verantwoordelijk en verzorgt voor geheel Cmotions, de facturering, financiële-, project- en medewerkersadministratie.

Cmotions B.V. is het Cmotions consultancy bedrijf dat zich beweegt in het domein van advanced analytics, data science en hun toepassingen in diverse organisaties. Cmotions Academy verzorgt opleidingen in ons vakgebied.

Cmotions Recruitment B.V. houdt zich bezig met recruitment van professionals en interimmanagers in het domein van data en analyse. Zij werven deelnemers voor en verzorgen de Cmotions Talent Program (voorheen Talent Academy; training voor starters).

Waarom gebruiken we deze gegevens?
Cmotions verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

1. Bedrijfsvoering voor Cmotions Consultancy, Cmotions Recruitment:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien nodig voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering. Cmotions verwerkt hierbij jouw persoonsgegevens voor intern beheer, financiën, boekhouding en archivering.

Hiervoor verwerken wij je naam, adres, e-mailadres, telefoon, (contactgegevens en bedrijfscontactgegevens), betalingsinformatie, correspondentie met ons en gegevens die zijn gegenereerd tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Cmotions.

2. Om contact met je op te nemen in de volgende gevallen:

 • Als je contact met ons opneemt via mail of via het contactformulier op de website van Cmotions gebruiken wij je persoonsgegevens om jouw vraag te beantwoorden;
 • Indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, nemen we telefonisch contact met je op;
 • Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de APK online check en/of de vragenlijst bij de scan voor datagedreven werken op de Cmotions website, nemen wij contact met je op en/of verstrekken wij je resultaat per e-mail.

  Hiervoor verwerken wij je naam, contactgegevens (zakelijk, privé), je correspondentie met ons, je vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om jouw vraag te beantwoorden.

3. Om je inschrijving voor opleidingen te kunnen voltooien:

Cmotions verwerkt jouw persoonsgegevens indien je je inschrijft voor opleidingen:

 • Talent Program (voorheen Talent Academy) van Cmotions Recruitment B.V.
 • Opleidingen van Cmotions B.V.

Hiervoor verwerken wij je naam, privé en zakelijke contactgegevens, relevante werkervaring, opleiding.

4. Voor de werving en selectie voor Cmotions Recruitment:

Cmotions verwerkt je persoonsgegevens voor werving en selectie doeleinden en om te identificeren.

Hiervoor verwerken wij je naam, contactgegevens (zakelijk, privé), geboortedatum, en je cv.

5. Om je te informeren:

Cmotions verwerkt je persoonsgegevens om je te informeren over:

 • Eigen producten en diensten die voor jou van belang kunnen zijn
 • Evenementen die wij organiseren
 • Wijzigingen van onze diensten en producten

Hiervoor verwerken wij je naam, contactgegevens, bestelgeschiedenis en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze klant-, en zakenpartner-database.

6. Het verzenden van onze nieuwsbrief of publicaties:

Waar van toepassing gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om de nieuwsbrieven of publicaties te sturen.

Hiervoor verwerken wij je naam en e-mailadres.

7. Voor uitvoering van overeenkomsten en om onze diensten te kunnen leveren:

Wanneer je een dienst bij Cmotions hebt afgenomen verwerken wij jouw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Zoals het bijhouden van de projectadministratie en het verzenden van facturen en het afhandelen van betalingen. Wij gebruiken je persoonsgegevens ook om onze diensten te leveren of te beheren. Cmotions zal jouw persoonsgegevens verwerken voor zover nodig om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren.

Hiervoor verwerken wij je naam, contactgegevens, bedrijf, functie en betalingsgegevens.

8. Wij analyseren je activiteit op de website en nieuwsbrief om daarmee onze website en content te verbeteren:

Als je onze website bezoekt verwerken wij technische gegevens om de functionaliteiten van onze website aan te bieden en zodat beheerders van de website de producten kunnen beheren en verbeteren. En indien toestemming is gegeven kunnen wij jou relevante informatie toesturen of contact met je opnemen.

Cmotions maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, lees meer over cookies in ons cookie statement.

9. Om te voldoen aan de wet:

In sommige gevallen verwerken wij jouw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moeten wij mogelijk je persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Hiervoor verwerken wij je persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Cmotions heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Het kan echter gebeuren dat je een foto meestuurt met jouw cv voor Cmotions Recruitment diensten. Dit wordt wettelijk gezien als een bijzonder gegeven. Hiermee geef je Cmotions toestemming om deze te gebruiken voor doeleinden waarvoor het cv bedoeld is.

Op welke grond wordt de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Op basis van een wettelijke verplichting om te kunnen voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
 • Een gerechtvaardigd belang:
  • Het belang van Cmotions om een duurzame relatie te behouden en je onze producten en diensten aan te bieden;
  • Het belang van Cmotions om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren;
  • Het belang van Cmotions om contact met je op te nemen om jouw vragen te beantwoorden of om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang wegen wij altijd af tegen jouw recht op privacy. Naar onze mening hebben de verwerkingen die wij baseren op ons gerechtvaardigd belang geen of slechts een beperkte impact op jouw privacy. Indien je het oneens bent met de verwerking van je persoonsgegevens kan je hier altijd bezwaar maken bij ons via de contactgegevens onderaan dit statement.

 • Jouw toestemming. In sommige gevallen verwerken wij je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Deze kan je altijd weer intrekken via de contactgegevens onderaan dit statement.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Medewerkers Broad Horizon B.V. (waaronder Cmotions) en derde partijen van Cmotions hebben alleen toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

Delen wij je persoonsgegevens met anderen?
Cmotions deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht en instructies, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Cmotions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cmotions je persoonsgegevens aan andere derden (bekijk ook het cookie statement ). Dit doen wij alleen als we nadrukkelijk toestemming van je hebben.

Als je persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Denk hierbij aan het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvangers.

Hoe worden je persoonsgegevens gewaarborgd?
Cmotions heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn ons Privacy beleid, Informatiebeveiligingsbeleid, de training en bevordering van bewustzijn van ons personeel op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via 033-2582830 of per mail via privacy@cmotions.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Cmotions zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of waar we wettelijk toe verplicht zijn. Voor de APK online check en de vragenlijst van de scan voor datagedreven werken worden je gegevens maximaal een half jaar bewaard. Mochten we om voor jou en/of ons belangrijke redenen deze langer willen bewaren, dan wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen de verwerking te beperken, bezwaar tegen de verwerking te maken en je hebt het recht van dataportabiliteit. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou vragen om een adequate identificatie.

Om van jouw rechten gebruik te kunnen maken, dien je een verzoek in via privacy@cmotions.nl. Cmotions zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?
Cmotions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn ons Informatiebeveiligingsbeleid, de training en bevordering van bewustzijn van ons personeel op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons kantoor via 033-2582830 of per mail via privacy@cmotions.nl.

Privacy Waarborg
Cmotions is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check. Cmotions is gecontroleerd op het in acht nemen van de privacywetgeving en gaat transparant om met persoonsgegevens. Lees meer over de Privacy Waarborg.

Cookie statement

In dit cookie statement beschrijven wij hoe we cookies en soortgelijke technieken op onze websites gebruiken. Het gaat hierbij om de websites: cmotions.nl, recruitment.cmotions.nl, academy.cmotions.nl, theanalyticslab.nl, tailo.nl.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar en/of uitgelezen van het apparaat waarmee je onze websites bezoekt. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het mogelijk om bepaalde data te bewaren en terug te halen van je apparaat. Door cookies te gebruiken kunnen wij identificeren wie je bent wanneer je (op een later moment) onze website bezoekt.

Javascripts en webbeacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken die gebruikt kunnen worden om bepaalde data van de website te verzamelen en te verwerken.

Al deze technieken bij elkaar zullen hierna “cookies” worden genoemd.

Hoe gebruiken wij cookies?
Cmotions is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen en te informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Cmotions gebruikt cookies en soortgelijke technieken om persoonsgegevens te verzamelen voor verschillende doelen:

 • Het optimaliseren van de website.
 • De integratie van sociale media.
 • Het verzamelen en analyseren van statistieken en informatie over onze websitebezoekers.
 • Advertenties en andere voor jou relevante informatie te tonen, om analyses uit te voeren wat betreft een marketingcampagne of om een bepaalde doelgroep te benaderen.

Wat voor cookies gebruiken wij?
Op dit moment maakt de Cmotions website zelf geen gebruik van eigen permanente, sessie en tracking cookies. Mocht dit veranderen dan zullen wij dit melden in onze Privacy en cookie statement. Andere partijen (Google e.d.) kunnen dit wel doen. Cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser.

Cmotions plaatst de volgende functionele en analytische cookies op haar websites.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren of om bepaalde functies te kunnen aanbieden.

Analytische cookies:
Deze cookies verzamelen we om te meten en te analyseren hoe websitebezoekers onze websites gebruiken om het websitegebruik te verbeteren. De gegevens die wij hiermee verzamelen zijn welke pagina’s je hebt bezocht op geaggregeerd niveau met Google Analytics en Online Succes.
De analytische cookies die beperkte impact hebben op jouw privacy, bijvoorbeeld wanneer een derde partij wordt gebruikt voor analytische statistieken (mits de instellingen van deze tool privacy vriendelijk zijn ingesteld) worden geplaatst zonder toestemming. Voor analytische cookies die meer dan een marginale impact hebben op je privacy vragen wij je om toestemming.

Advertentie, commerciële- of tracking cookies:
Wanneer u toestemming geeft, plaatsen wij cookies van Google Ads Conversion voor zoekwoordenonderzoek om de site maximaal vindbaar te worden.

Permanente sessie en tracking cookies kunnen door andere partijen geplaatst worden:

Social media buttons:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden permanente en tracking cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram, en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

In blogartikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die geïmporteerd wordt vanuit andere bronnen of sites en op onze websites wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties en YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies.

Wat bovengenoemde partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kan je vinden in het privacy statement van de desbetreffende dienst. Cmotions heeft hier geen hier geen controle over.

Wil je meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, klik dan hier voor ons privacy statement.

Hoe verwijder je of schakel je cookies uit?
De cookie instellingen kun je aanpassen via de instellingen van je browser. In het geval je cookies wil uitschakelen of een melding wil ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst op je apparaat, of wanneer je alle op jouw apparaat geplaatste cookies wil verwijderen, dan kan je dat doen via de instellingen in je browser (deze opties zijn vaak te vinden onder “Help” of “Instellingen”).

Meer informatie hierover vind je hieronder:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-Cookies-remove-info-websites-stored
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac

Hoe blokkeer je cookies?
Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat geen cookies van onze websites worden geaccepteerd. Wanneer je browser geen cookies accepteert van onze website, dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op onze website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteit van de website wordt beperkt.

Wil je meer informatie over cookies van ons of van derde partijen en je opt-out mogelijkheden? Ga dan naar: www.youronlinechoices.eu of www.aboutads.info/choices.

Heb je een vraag, verzoek of klacht?
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Cmotions die niet beantwoord zijn in dit privacy- en cookie statement en ook indien je opmerkingen, klachten of een verzoek hebt, kun je contact opnemen door te mailen naar privacy@cmotions.nl of door te bellen naar ons kantoor via 033-2582830.

Mocht jouw vraag of klacht niet naar tevredenheid door Cmotions behandeld worden, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de contactgegevens op de website van de AP.

Wijzigingen in dit privacy en cookie statement
Het is mogelijk dat wij dit privacy en cookie statement aanpassen. De meest recente versie van dit privacy en cookie statement is te vinden op onze websites (o.a. cmotions.nl ).

In het geval significante wijzigingen worden aangebracht, kan Cmotions ervoor kiezen haar klanten te informeren over deze wijzigingen en de mogelijkheid bieden om eventuele instellingen te veranderen. Ons advies is raadpleeg met enige regelmaat dit privacy en cookie statement, zodat je bij eventuele relevante wijzigingen up-to-date bent.

De laatste veranderingen aan dit privacy en cookie statement zijn gemaakt op 16 juni 2020.